Apel o pomoc dla naszych strażaków.

Nasi strażacy poprosili o pomoc w akcji zbierania pieniędzy na specjalistyczne stroje i kaski, które będą wykorzystywane podczas akcji ratunkowych.  Liczy się każda kwota. Pieniądze można wpłacać w sklepie w Brwilnie. Poniżej załączamy treść listu, przekazanego nam przed druha Marcina.

 

 

Do mieszkańców Brwilna i sympatyków OSP Brwilno.

Zarząd OSP w Brwilnie zwraca się z gorącą prośbą o pomoc finansową do lokalnej społeczności na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla naszej jednostki.

W ostatnim czasie pozyskaliśmy ze środków Urzędu Gminy w Starej Białej średni bojowy pojazd pożarniczy. Chcąc czynnie działać na rzecz ochrony p.poż. oraz walczyć ze skutkami klęsk żywiołowych na terenie naszej Gminy a w szczególności naszej miejscowości potrzebny jest podstawowy sprzęt, na który brakuje funduszy.
Część druhów OSP Brwilno zakupiła sprzęt z własnych środków finansowych, lecz potrzeby są znacznie większe niż możliwości. W związku z powyższym, licząc na wyrozumiałość i szczodrość mieszkańców za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
Doposażenie naszej jednostki przyczyni się do poprawy mobilności i ochrony na naszym terenie oraz ma służyć naszemu wspólnemu dobru. Środki można wpłacać w sklepie u druha Marcina Dłużniewskiego.

Galeria zdjęć wozu bojowego link>>